Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Mezi základní povinnosti osob samostatně výdělečně činných ve zdravotním pojištění patří mj. podání Přehledu v zákonem stanovených lhůtách a placení záloh na pojistné, pokud je povinností OSVČ tyto zálohy platit. Ke změně výše placené zálohy může (ale nemusí) dojít při podání Přehledu, postupy OSVČ si ukážeme formou příkladů. Podotýkám, že dále uvedené podmínky a postupy se netýkají OSVČ relevantně činných v režimu paušální daně.

OSVČ a zúčtování roku 2021

Porovnáním vypočtené výše pojistného a zaplacených záloh za rok 2021 (pokud byly tyto povinně placeny) dochází z finančního hlediska u OSVČ po podání Přehledu v zásadě k těmto situacím:

  • placením minimálních záloh je zajištěn postup podle zákona (doplatek se neprovádí),
  • zálohy (v různé výši) jsou placeny, nicméně je zapotřebí ještě provést úhradu doplatku pojistného,
  • porovnáním zaplacených záloh a dosažených výsledků podnikatelské činnosti vznikne za rozhodné období kalendářního roku 2021 přeplatek na pojistném,
  • v důsledku neplacení záloh vznikne povinnost uhradit příslušné pojistné (například tehdy, pokud je při souběhu se zaměstnáním samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů),
  • zálohy nejsou placeny a povinnost úhrady doplatku nevznikne - OSVČ není povinna platit zálohy a za rok 2021 je „v minusu“.

Od data podání Přehledu se návazně odvíjí termín pro zaplacení případného doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém b

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění v době koronavirové

Související otázky a odpovědi

OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
OSVČ - starobní důchodce
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění OSVČ
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu