Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Mezi základní povinnosti osob samostatně výdělečně činných ve zdravotním pojištění patří mj. podání Přehledu v zákonem stanovených lhůtách a placení záloh na pojistné, pokud je povinností OSVČ tyto zálohy platit. Ke změně výše placené zálohy může (ale nemusí) dojít při podání Přehledu, postupy OSVČ si ukážeme formou příkladů. Podotýkám, že dále uvedené podmínky a postupy se netýkají OSVČ relevantně činných v režimu paušální daně.

OSVČ a zúčtování roku 2021

Porovnáním vypočtené výše pojistného a zaplacených záloh za rok 2021 (pokud byly tyto povinně placeny) dochází z finančního hlediska u OSVČ po podání Přehledu v zásadě k těmto situacím:

  • placením minimálních záloh je zajištěn postup podle zákona (doplatek se neprovádí),
  • zálohy (v různé výši) jsou placeny, nicméně je zapotřebí ještě provést úhradu doplatku pojistného,
  • porovnáním zaplacených záloh a dosažených výsledků podnikatelské činnosti vznikne za rozhodné období kalendářního roku 2021 přeplatek na pojistném,
  • v důsledku neplacení záloh vznikne povinnost uhradit příslušné pojistné (například tehdy, pokud je při souběhu se zaměstnáním samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů),
  • zálohy nejsou placeny a povinnost úhrady doplatku nevznikne - OSVČ není povinna platit zálohy a za rok 2021 je „v minusu“.

Od data podání Přehledu se návazně odvíjí termín pro zaplacení případného doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém b

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
OSVČ ve zdravotním pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Paušální daň
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
OSVČ - starobní důchodce
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Odstupné
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru