Předčasný důchod

Plné znění otázky

Občan CZ se přestěhuje do ciziny. Zde pracuje, žije, získá druhé občanství. Pro nárok na důchod CZ se postupuje stejně jako u tuzemce. Tedy předčasný důchod 2 rok ? Krácení vyměřovacího základu 1,5 % za každých 90 %? Základní důchod stejný a vyměřovací základ také stejný? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na studenta vysoké školy
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Účtování zboží
Invalidní důchod pro OSVČ
Výpočet důchodu
Starobní důchod
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
ELDP a DPČ
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Hornický důchod
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Správné vyplnění ELDP
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ
Předčasný důchod bez výplaty
Předčasný důchod
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Související články

Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Valorizace rent v roce 2023

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy