Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ

Plné znění otázky

Pokud máme zaměstnance, který dosáhl důchodového věku, avšak nebyl mu přiznán starobní důchod z důvodu chybějící doby pojištění, je v pořádku, že za takového zaměstnance nenahlásíme kód D (důchod nebyl přiznán, není poživatelem důchod a není tedy státním pojištěncem), avšak nemusíme dopočítávat do minimálního vyměřovacího základu v souladu s § 3, odst. 8, písm. c) zákona č. 592/1992 Sb.?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odměny zdravotníkům - vstupování do průměru
Uznání odpracované doby pedagoga
Čerpání dovolené a osobní ohodnocení
Starobní důchod
Invalidní důchod pro OSVČ
ELDP a DPČ
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Hornický důchod
Předčasný důchod
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Výpočet důchodu
Opravný přehled na sociální pojištění
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Zálohy u licenčních poplatků
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020

Související články

Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Valorizace rent v roce 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění