Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění

Plné znění otázky

Student střední školy začal nyní ve 3. ročníku řádného denního studia podnikat jako OSVČ. Příští rok v 6/2022 bude maturovat. Dokdy mohou rodiče uplatňovat daňové zvýhodnění na tohoto studenta (a student slevu na studenta), když řádně odmaturuje v 6/2022? Bude nadále zároveň podnikatelem. Jeho podnikání bude vedlejší činností a daňový základ určitě nebude dosahovat rozhodné částky. Nebude mu tedy plynout z podnikání povinnost platit důchodové pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ostatní příjem - ztráta
Dovolená - dovolenkový lístek
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Sleva na pojistném u dlužníka
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odpočet na studenta VŠ
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zálohy u licenčních poplatků
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student nad 26 let
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Student a daňové přiznání
Student-OSVČ a sirotčí důchod
Příkazní smlouva
Opravný přehled na sociální pojištění
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
ELDP za rok 2019

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Sociální zabezpečení studentů
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Snížení základu daně: úvěr

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů