Sleva na invaliditu

Plné znění otázky

Invalidní důchod přiznán od 27. 10. 2021, potvrzení ČSSZ o pobírání důchodu je vystaveno 14. 3. 2022. Od kdy mohu uplatnit slevu na invaliditu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přepočet cizí měny u cestovních náhrad
Brigáda v době čerpání řádné dovolené
Dovolená po mateřské dovolené - jak a z čeho se bude počítat
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu
Sleva na dani na invaliditu
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Student nad 26 let
Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti
Status student
Sleva na dani - další vzdělávání
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Odpočet na studenta VŠ
Sleva na dani na manželku se ZTP
Potvrzení o studiu pro daňové účely
Ukrajinec - slevy na dani
Dodatečné daňové přiznání

Související články

Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů