Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru

Plné znění otázky

Fyzická osoba, občan ČR, byl od ledna do září 2020 zaměstnancem kyperské společnosti (místo výkonu zaměstnání bylo v ČR), měl příjem ze zaměstnání v celkové výši 9 000 EUR, bylo sraženo sociální a zdravotní pojištění dle kyperských zákonů, daň z příjmů sražena nebyla (patří do kyperského daňového pásma se sazbou daně 0 %). Od října 2020 je dotyčný zaměstnanec české firmy. Současně měl po celé období roku 2020 příjmy z podnikání na území ČR. Je potřeba si vyžádat nějaké potvrzení o příjmu od kyperské společnosti? Pro účely daňového přiznání zahrneme všechny příjmy ze zaměstnání do § 6 ZDP a použijeme metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí podle § 38f odst. 4 ZDP, nebo jakým způsobem je potřeba postupovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Prodloužení zkušební doby
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Podíly na zisku z Itálie
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Roční zúčtování/daňové přiznání
Srážka daně - zahraniční umělec
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
RRSP penze z Kanady
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Zvýhodnění na dítě
Příjmy z Chorvatska
Přiznání k DPFO - veterinářka žijící v Kanadě
Příjem na základě pracovní smlouvy
Zdanění důchodu
Zdanění příjmu v Nizozemí
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR

Související předpisy

120/2009 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
586/1992 Sb. o daních z příjmů