Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Jedním z důležitých principů v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění je existence minimálního vyměřovacího základu, který platí jak pro zaměstnance (a zaměstnavatele - plátce pojistného), tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Právní úprava zdravotního pojištění v níže uvedených ustanoveních zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, však taxativně vyjmenovává osoby (zaměstnance) a OSVČ, na které se povinnost platit pojistné ze zákonného minima nevztahuje. Toto zvýhodnění je zakotveno v ustanovení § 3 odst. 8 cit. zákona (pro zaměstnance) a v ustanovení § 3a odst. 3 (pro OSVČ). Pro lepší přehled uvádím výčet osob dle výše uvedených zákonných ustanovení.

§ 3 odst. 8

Minimální vyměřovací základ (v roce 2020 minimální mzda 14 600 Kč) neplatí pro osobu:

  1. s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
  2. která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
  3. která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která přev

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Sčítání příjmů a minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Znaky minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Odměna pěstouna a výkon SVČ
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Souběh DPČ a jednatelské odměny
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci
Sociální výpomoc
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
108/2006 Sb. o sociálních službách

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem