OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Plné znění otázky

OSVČ má živnostenský list od 06/2018. V roce 2019 - od listopadu 2019 vykonává tutu činnost a dostala v prosinci 2019 zaplaceno za listopad částku 10 000 Kč. Je to student do 26 let. a) Měla OSVČ povinnost podat přehled pro OSSZ a ZP již v roce 2018 ačkoliv samotnou činnost nevykonávala, pouze měla vystaven živnostenský list? b) Nyní za rok 2019 má povinnost OSVČ podat přehled pro OSSZ a ZP, kde uvede vedlejší činnost až od listopadu, tedy za 2 měsíce ačkoliv dostala pouze platbu za listopad? c) Nebo uvede v přehledu, že vykonávala činnost po celý rok 2019? d) v případě, že by OSVČ měla živnost od 08/2019 a činnost vykonávala pouze v 08 a 10.měsíci 2019 - uvede pouze tyto dvě měsíce nebo všech 5 měsíců? Jak se toto posuzuje? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Paušální daň
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
OSVČ - starobní důchodce
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Odstupné
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Student a daňové přiznání
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student a zdravotní a sociální pojištění

Související články

Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti