Český občan podniká v USA

Plné znění otázky

Český občan podniká v USA (přechodně zde žije i se svojí rodinou), podává daňová přiznání v USA, v ČR vlastní nemovitou věc, kde bydlí při pobytu v ČR. Rozhodl se ji prodat a pořídit novou, příjem z prodeje musí zdanit v ČR, jelikož nesplňuje podmínky pro osvobození. Jak v daňovém přiznání zohlednit příjem z podnikání USA, kde platí federální daň?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Práce přesčas
DPP a ztráta na výdělku
Příjmy z Chorvatska
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Zdanění zahraničních příjmů
Daňová povinnost v Anglii
Podíly na zisku z Itálie
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Příjmy z EU a DPFO
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Daňový nerezident
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Daňový nerezident ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zdanění příjmů z Německa

Související předpisy

§ 10. 5 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 2, 10. 1. b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38f, 24. 2. ch) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů