Daňové aktuality

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministryně financí promíjí vybraným subjektům daň, příslušenství daně a zálohy na daň

V říjnu roku 2020 byly Ministerstvem financí vydány finanční zpravodaje č. 22/2020 a č. 25/2020, smyslem obou finanční zpravodajů je poskytnout vybraným daňovým subjektům další daňové benevolence v podobě prominutí daně, příslušenství daně a záloh na daně. Pojďme

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Daňové aktuality
Konsolidační balíček a mzdy
Dar odborové organizaci - obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné pro OSVČ
Program Covid-nájemné a paušální výdaje
Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příležitostné zaměstnání
Uznání daňového rezidentství
Covid-nájemné, kompenzační bonus
"Pětadvacítka" a spolupracující osoba
Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Zdanění soukromé penze z Velké Británie?
Kompenzační bonus a významně dotčená činnost
Odměny zdravotníkům
Odměna zdravotníkům - zaměstnanci s.r.o.

Související předpisy

280/2009 Sb. daňový řád
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty