Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele

Plné znění otázky

Jakým způsobem zaúčtovat neodvedené sociální pojištění za zaměstnavatele v červnu až srpnu 2020? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Přihláška na OSSZ a ZP

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související předpisy

300/2002 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně