Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti

Vydáno: 9 minut čtení

Zákoník práce a další právní předpisy stanoví řadu povinností zaměstnavatelům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé k zajištění těchto povinností využívají řadu organizačních, technologických i výrobních opatření. V poslední době k nim přistupuje jedna z forem telekomunikačních a digitálních možností: zavádění kamerových systémů v prostorách pracovišť. Jaká jsou právní pravidla pro postup zaměstnavatelů?

Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
JUDr.
Ladislav
Jouza
Zaměstnance sleduje kamera
Mezi citlivou oblast ochrany osobnosti zaměstnance patří zavádění kamerových systémů na pracovištích. Možnost jeho zavedení je nutno posuzovat podle Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a v určitých případech i podle zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Od vstupu ČR do

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Kolaborativní roboti
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Přenášení břemen
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Práce ve ztíženém prostředí
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
262/2006 Sb., zákoník práce
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů