Souběh pracovní smlouvy a DPP

Plné znění otázky

Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele poloviční úvazek (pracovní smlouva) a dohodu o provedení práce do 10 000 Kč. Pro účely daně z příjmy se tyto dva příjmy vždy v rámci měsíce sčítají, je to tak? Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním? Obojí pojištění se odvádí opravdu pouze z polovičního úvazku? Nenavyšuje se to o částky z dohody o provedení práce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Náležitosti mzdového listu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zaměstnávání brigádníků
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Odměna z dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Daňový bonus
Zaměstnávání manželky na DPP: odměna, stravenky
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Daň z dohody o provedení práce
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR

Související předpisy

§ 34, 34b. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 36, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů