Používání osobních automobilů v OM fyzických osob pro své s. r. o.

Plné znění otázky

Nově vzniklá s. r. o., plátce DPH, zaměstnává své 2 společníky. Oba jsou zároveň FO, vedoucí DE a plátci DPH. Každý z nich vlastní osobní automobil, který je v jejich obchodním majetku. K zajištění své ekonomické činnosti v s. r. o. potřebují oba vozy. Ale každý také používá vůz ve své firmě, jako FO. Jde nám hlavně o nákup pohonných hmot a uplatnění DPH u fyzických osob za dobu, kdy auta budou jezdit pro s. r. o. Jak optimálně využít pro firmu s. r. o. oba vozy? Jak vést v tomto případě knihy jízd u s. r. o. a FO?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2020
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Související otázky a odpovědi

Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Cestovní náhrady - denní kurs
Cestovní náhrady
Strava při LVK
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Home office a stravenky
Práce přesčas o víkendu a stravné
Stravenka a stravné
Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Občerstvení na pracovních cestách
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Stravné pro Polsko
Použití soukromého vozidla zaměstnance
Cestovní náhrady
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Cestovní příkaz - pronájem bytu