Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost

Plné znění otázky

Zaměstnavatel ma zaměstnance na DPN od 22. 11. 2023, ukončená 27. 11. 2023, dne 28. 11. 2023 vznikla další DPN s jiným číslem než byla první DPN. Jedná se o DPN navazující a v případě, že bude třeba odeslat Nempri, bude se odesílat od DPN novější (tedy vznik DPN 28. 11. 2023)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Výkon práce pro účely dovolené
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Starobní důchodce a nemocenská
Pracovní úraz
Okamžité zrušení pracovního poměru
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Výkon práce v pracovním poměru a předdůchod
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění