Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby

Vydáno: 11 minut čtení

Karenční doba je institut, který byl do systému nemocenského pojištění poprvé zakotven v roce 2008. Bezprostředně po jeho zavedení se objevily hlasy a volání po jejím zrušení. Diskuse o (ne)prospěšnosti karenční doby se vedly a vedou od jejího zavedení téměř nepřetržitě. Nyní se blížíme k okamžiku jejího zrušení.

Karenční doba

Karenční dobou se nazývá období prvních tří dnů nemoci, v němž nemocensky pojištěným zaměstnancům bezprostředně po vzniku dočasné pracovní neschopnosti nenáleželo nemocenské ani jiná náhrada ucházejícího příjmu. Do našeho právního řádu byla karenční doba poprvé zavedena zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to od 1. 1. 2008. Příslušné ustanovení o karenční době však bylo již dnem 30. 6. téhož roku zrušeno nálezem Ústavního soudu. Karenční doba byla do právní úpravy znovu zavedena současně s nabytím odložené účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy od 1. ledna 2009, ne však již v rámci systému nemocenského pojištění, ale v souvislosti s přenesením povinnosti zabezpečit zaměstnance v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (resp. v letech 2011 až 2013 v prvních 21 dnech) na zaměstnavatele, a to na náklady zaměstnavatelů.

Současně s tím došlo také od 1. 1. 2009 ke zrušení povinnosti zaměstnanců platit pojistné na nemocenské pojištění. Ústavní soud se v roce 2012 znovu zabýval přípustností karenční doby, a tentokrát dospěl k závěru, že karenční doba v délce 3 dnů a s ní související výpadek příjmů je sice určitým zásahem do příjmů dotčených osob, avšak nejde o takový zásah, který by nemo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Prostoj
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování

Související články

Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Postih za porušení režimu nemocného
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského

Související otázky a odpovědi

Pracovní neschopnost zaměstnance
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy u DPN
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Nemocenská 2x
Náhrada mzdy při DPN
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Krácení nemocenské
Sleva na poplatníka při nemocenské
Evidence pracovní neschopnosti

Související předpisy

261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony