Plné znění otázky

Může si fyzická osoba odečíst z daně z příjmu dar obci, kterým přispěla na opravu obecní kanalizace?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Lékařská periodická prohlídka
Daň z příjmů za pronájem pozemků
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Dar školce - příspěvkové organizaci
Odčitatelná položka - dar invalidnímu dítěti
Dar - adopce koně
Odpočet životního pojištění
Úroky z úvěru
Úroky jako odpočet od základu daně
Odpočet úroků z hypotečního úvěru
Zrušení soukromého životního pojištění a založení nového
Dar církevnímu subjektu
Předčasné ukončení životního pojištění a lhůta pro dodanění 10 let
Sleva na dítě
Sleva na vyživované dítě, pracujícího studenta
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem

Související předpisy

§ 15. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů