Zrušení soukromého životního pojištění a založení nového

Plné znění otázky

OSVČ zrušila soukromé životní pojištění, které uplatňovala jako odčitatelnou položku od ročního základu daně z příjmů fyzických osob do roku 2014. Pokud založí nové soukromé životní pojištění, musí v roce zrušení dodanit tuto odčitatelnou položku 10 let zpět? Jaký postih ji čeká v případě, že tuto položku nedodaní a FÚ případnou následnou kontrolou zjistí pochybení?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Související otázky a odpovědi

Odpočet životního pojištění
Předčasné ukončení životního pojištění a lhůta pro dodanění 10 let
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Daňové zvýhodnění na děti
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Odpočet úroků z hypotečního úvěru
Dar školce - příspěvkové organizaci
Dar obci
Úroky z úvěru
Úroky jako odpočet od základu daně
Uplatnění slevy na poplatníka
Odčitatelná položka - dar invalidnímu dítěti
Dar - adopce koně
Dodanění životního pojištění
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Student nad 26 let
Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Status student

Související předpisy

§ 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 15. 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů