Odčitatelná položka - dar invalidnímu dítěti

Plné znění otázky

Zletilé plně invalidní dítě žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. Může si zaměstnanec uplatnit v daňovém přiznání nákup rehabilitačního přístroje pro toto dítě - jako dar? V případě že ano, co musí splňovat doklad, kterým toto uplatňuje? Na koho musí být doklad vystaven - na zaměstnance nebo dítě? Co dalšího je třeba doložit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy

Související články

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti

Související otázky a odpovědi

Dar školce - příspěvkové organizaci
Dar obci
Dar - adopce koně
Odpočet úroků z hypotečního úvěru
Úroky z úvěru
Úroky jako odpočet od základu daně
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Předčasné ukončení životního pojištění a lhůta pro dodanění 10 let
Dar církevnímu subjektu
Zrušení soukromého životního pojištění a založení nového
Sleva na invaliditu
Sleva na dani na invaliditu
Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu
Odpočet životního pojištění
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Student nad 26 let
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Zdanění švýcarského příjmu

Související předpisy

§ 15. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů