Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu

Plné znění otázky

Zaměstnankyně byla do 12. 7. 2020 do 4 let věku dítěte na rodičovské dovolené, od 13. 7. 2020 čerpá neplacené volno. Bude za ní zaměstnavatel odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu již za červenec nebo až za srpen? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nárok na uplatnění Antivirus C
Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Navýšení mzdy
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Neplacené volno
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Neplacené volno po část dne
Neomluvená absence a krácení dovolené
Minimální zdravotní pojištění
Zálohy na zdravotní pojištění - konec rodičovského příspěvku
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob

Související články

Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - nízké příjmy a minimum zaměstnance

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Výkon práce pro účely dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů