Refundace mzdy

Plné znění otázky

Firma s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, zaměstnává jednoho pracovníka, Který je dobrovolným členem hasičského sboru. Od obce jsme obdrželi potvrzení, že se dne 2. 11. 2017 od 21:51 hod do 3. 11.207 do 4:00 hodin zúčastnil na výzvu KOPIS zásahu. Pracovník druhý den nepřišel do práce s odůvodněním, že byl unavený. Pracovní doba pracovníka je 7:00 – 15:00 hodin. Zajímá mě: 1. Jak v tomto případě má firma postupovat. 2. Refundace (mzda, SP, ZP) bez DPH. 3. Jak řešit časový rozdíl mezi zásahovou akcí a pracovní dobou. Na potvrzení je citace: Refundaci mzdy jmenovaného uhradí výše uvedená obec, jako zřizovatel jednotky v souladu s § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a navazujícího § 22 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Prostoj
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Částečná nezaměstnanost
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Překážky v práci
Volby v pracovněprávních vztazích
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Prodloužení zkušební doby
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Darování krve (krevní plazmy)
Výše náhrady mzdy při činnostech na akcích pro děti a mládež (tábory)
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Náhrada platu za testování
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Překážka v práci při hospitalizaci
Doprovod k lékaři
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Placené volno na pohřeb babičky
Placené volno - časové rozmezí
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce

Související předpisy

§ 29. 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně
§ 22 předpisu 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
§ 200, 202 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce