Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, který pravidelně dochází k sezení k psychologovi. Dosud vše řešil mimo pracovní dobu, nyní však přišel s tím, že návštěvy psychologa má v pracovní době. Návštěvy jsou v pravidelných týdenních intervalech, kdy zaměstnanec chybí min. 1/2 pracovní doby. Ráda bych se zeptala, zda zaměstnavatel musí tuto absenci omluvit, a pokud ano, zda zaměstnanci náleží náhrada mzdy za čas strávený u psychologa.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Prostoj
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Nový svátek v roce 2016
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Překážky v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Několik poznámek k valorizaci rent
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019

Související otázky a odpovědi

Přeplatek mzdy - zápůjčka
Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce
Osvobození z prodeje rodinného domu
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Placené volno - časové rozmezí
Placené volno na pohřeb babičky
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Doprovod k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Darování krve (krevní plazmy)
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Provoz/směnnost dle německých svátků
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy během DPN

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci