Darování krve (krevní plazmy)

Plné znění otázky

Chtěla bych si upřesnit dobu omluvené absence zaměstnance při darování krve nebo krevní plazmy. V naší společnosti se pracuje pouze v ranní směně/jednosměnný provoz. Odběry jsou prováděny většinou v ranních hodinách, takže předpokládám, že se dá tolerovat "zameškané dopoledne". Někteří zaměstnanci ale v den odběru zůstávají doma celý den (směna 8-16.30) a argumentují, že na to mají nárok. Já se však domnívám, že by nejen v takovém případě měli mít na potvrzení uvedeno, že potřebují k zotavení dalších x hodin. Mám pravdu nebo je zaměstnavatel opravdu povinen omluvit zaměstnanci celou směnu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Přestěhování
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby

Související články

Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Nový svátek v roce 2016
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Několik poznámek k valorizaci rent
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Problémy mzdové účetní
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Refundace ušlé mzdy volby 2023
Pracovní volno s náhradou mzdy
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Placené volno na pohřeb babičky
Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Placené volno - časové rozmezí
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Provoz/směnnost dle německých svátků
Práce přesčas ve státní svátek
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy během DPN

Související předpisy

§ 203, 206 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce