Dodanění životního pojištění

Plné znění otázky

Pokud fyzická osoba zruší životní pojištění, na které si uplatňovala nezdanitelnou částku dle § 15 ZDP, ale zároveň uzavřela novou smlouvu - za výhodnějších podmínek - a nebylo vyplaceno žádné odkupné ani převedeno žádné odkupné, kapitálová hodnota, rezerva, protože nebylo co převádět, musí se uplatněné odpočty od základu daně dodanit v § 10 ZDP? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Související otázky a odpovědi

Odpočet životního pojištění
Předčasné ukončení životního pojištění a lhůta pro dodanění 10 let
Uplatnění slevy na poplatníka
Zrušení soukromého životního pojištění a založení nového
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Student nad 26 let
Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti
Daňové zvýhodnění na děti
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Status student
Sleva na dani - další vzdělávání
Sleva na dani při zaměstnávání ZTP ve starobním důchodu
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Odpočet úroků z hypotečního úvěru
Dar školce - příspěvkové organizaci
Zdanění švýcarského příjmu
Dar obci

Související předpisy

§ 6, 10, 15 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů