Dovolená při změně délky pracovního úvazku

Plné znění otázky

Jak se počítá dovolená při změně pracovního úvazku s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou např. z plného na poloviční nebo z polovičního na plný? Platí např. tyto závěry?

1) Uaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na změně pracovní doby z plného na poloviční úvazek (z 40 na 20 hod týdně). Dovolená za celý rok byla vyčerpána v době sjednání plného pracovního úvazku, tj. náhrada byla stanovena ve výši 8mi násobku průměrné hodinové mzdy. Pokud by však byla dovolená čerpána až v době sjednání polovičního pracovního úvazku, byla by náhrada stanovena ve výši 4násobku průměrné mzdy, tedy poloviční.

2) Zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na změně pracovní doby z polovičního na plný úvazek (z 20 na 40 hod týdně). Dovolená za celý rok byla vyčerpána v době sjednání polovičního pracovního úvazku, tj. náhrada byla stanovena ve výši 4 násobku průměrné hodinové mzdy. Pokud by však byla dovolená čerpána až v době sjednání plného pracovního úvazku, byla by náhrada stanovena ve výši 8mi násobku průměrné mzdy, tedy dvojnásobná. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená - dovolenkový lístek
Dovolená od 1. 1. 2021 za přesčasy a nadúvazek
Nárok na dovolenou
Dovolená v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Dovolená 2021

Související předpisy

§ 211, 222 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce