Návrat na plný úvazek

Plné znění otázky

Dle § 241 zákoníku práce zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o snížení týdenní pracovní doby. U zaměstnance se změnily okolnosti a požádal o návrat na plnou týdenní pracovní dobu. Je zaměstnavatel povinen vyhovět i opačné žádosti zaměstnance k návratu na plný úvazek?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vánoční brigády
Odstupné a zdravotní pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Související otázky a odpovědi

Zkrácený úvazek
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Rodičovská dovolená
Proplacení stravného
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Statutární zástupce
Dočasné přidělení

Související předpisy

§ 80, 241 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce