Autorský honorář

Plné znění otázky

Podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH, sepíše smlouvu o autorské odměně za to, že s fyzickou osobou - nepodnikatelem natočí mluvené slovo a obdrží odměnu 300 Kč za toto slovo s tím, že se zaváže, že nahrávka se může použít jakkoliv a kdykoliv. Je správné mít ve smlouvě výslovně uvedeno, že tento příjem podléhá 15% dani, kterou odvede ten, kdo ji obdrží? A podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH nic nedaní, jen si vyplaceno odměnu zařadí do nákladů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Dotaz na příjmy ze samostatné činnosti – autorské honoráře
Dobrovolné příspěvky nezletilému autorovi
Autorský honorář a pojištění
Danění knih
Autorský honorář a placení ZP a SP
Příjmy z EU a DPFO
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Srážková daň - umělec (nerezident)
Zaměstnávání manželky na DPP: odměna, stravenky
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Daň z dohody o provedení práce
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Náklady na vývoj aplikace před zahájením živnosti
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Soukromé využívání služebního vozidla jednatelem
Zdanění příjmu z nájmu ze SJM
Roční zúčtování daně - úroky z úvěru
Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

Související předpisy

§ 5. 2 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 6, 7, 36 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů