Srážková daň - umělec (nerezident)

Plné znění otázky

Český podnikatelský subjekt uzavře smlouvu s umělcem, který je v pozici českého daňového nerezidenta, kdy tento zahraniční umělec má povinnost vystoupit v rámci představení v ČR (jedná se o veřejně výkonného umělce). Za tuto službu uměleckého vystoupení náleží umělci honorář. Zároveň společnost se zaváže (v rámci smlouvy) tomuto umělci uhradit ubytování a letenku za účelem realizace tohoto vystoupení (ubytování a letenka pokrývají skutečně jen dny, kdy umělec zde v ČR vystoupí, umělec nebude v ČR delší dobu než je nezbytně nutná pro jeho vystoupení; tyto náklady se umělci nepřeúčtovávají a znějí na jméno společnosti). V souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění uplatňujeme sazbu daně podle článku umělci a sportovci, pokud je umělec ze státu, se kterým není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak uplatňujeme zvláštní sazbu daně v souladu s českým zákonem o daních z příjmů. Má být hodnota ubytování a dopravy, kterou je společnost povinna smluvně umělci uhradit, zahrnuta do celkového základu daně pro odvod zvláštní sazby daně? Nebo můžeme uplatnit zvláštní sazbu daně jen z částky skutečně vyplaceného honoráře umělci?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Srážková daň a služby ze Seychel
Srážka daně - zahraniční umělec
Příjmy z EU a DPFO
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Podíly na zisku z Itálie
Zdanění příjmu v Nizozemí
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Odvod daně při druhém zaměstnání
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Daňový nerezident - Ukrajinec
Doplňující otázka k - Daňový nerezident - Ukrajinec

Související předpisy

§ 22. 1. f zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 36. 1. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů