Smlouva o výkonu funkce

Plné znění otázky

Musí být ve smlouvě o výkonu funkce jednatele uveden počet odpracovaných hodin v měsíci, za který přísluší stanovená odměna? A pokud ano, je nutné tyto hodiny nějak vykazovat či evidovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Opět aktuální souběh funkcí
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci
Několik poznámek k pracovní době
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 1. část
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Benefity pro jednatele
Daň z příjmů - důchodce
Smlouva o výkonu funkce
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Odměna jednatele za výkon funkce
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.
Pojistné jednatele nerezidenta
Odměna jednatele a zdravotní pojištění
Odměna jednatele
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Stanovení minimální mzdy pro jednatele
Jednočlenné s. r. o.
Odměna jednatele a nemoc
Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Související předpisy

§ 96 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 59, 194 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)