Smlouva o výkonu funkce

Plné znění otázky

Prosím o odpověď na otázky, týkající se smlouvy o výkonu funkce: 1) Jednatel, který má ve společnosti pouze smlouvu o výkonu funkce bude dostávat stravenky - je potřeba nějak vykazovat to, že odpracoval každý den minimálně 3 hodiny? 2) Nemocenská - předpokládám, že se na něj vztahuje, když odvádí SP, dovolená - předpokládám, že se na něj nevztahuje, nejedná se o pracovní poměr. 3) Výpověď smlouvy o výkonu funkce - jednatel může smlouvu vypovědět písemně s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jak je to ze strany společnosti, za jakých podmínek může smlouvu vypovědět společnost a musí např. uvádět důvody? 4) Pokud jednatel vykonává funkci koordinátora techniků, je toto možné na základě smlouvy o výkonu funkce, nebo je nutná pracovní smlouva? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Opět aktuální souběh funkcí
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Nová právní úprava dovolené
Zaměstnávání cizinců v České republice
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Fáze kontroly, 1. část
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Otázky a odpovědi k dovolené

Související otázky a odpovědi

Benefity pro jednatele
Daň z příjmů - důchodce
Odměna jednatele za výkon funkce
Smlouva o výkonu funkce
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.
Pojistné jednatele nerezidenta
Odměna jednatele a zdravotní pojištění
Odměna jednatele
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Stanovení minimální mzdy pro jednatele
Jednočlenné s. r. o.
Odměna jednatele a nemoc
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Související předpisy

§ 5 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 2430 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník
§ 59 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)