Odměna jednatele

Plné znění otázky

Pokud si bude jednatel vyplácet odměnu za výkon funkce ve výši Kč 2 000 měsíčně (na základě smlouvy o výkonu funkce s platností od 1. 1. 2019), odvádí se z této odměny sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Související otázky a odpovědi

Odměna jednatele za výkon funkce
Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Jednočlenné s. r. o.
Benefity pro jednatele
Daň z příjmů - důchodce
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Smlouva o výkonu funkce
Smlouva o výkonu funkce
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Odměna jednatele a nemoc
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Automobil v nákladech
Konec pracovního poměru a navazující výkon funkce člena představenstva - nárok na dovolenou
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů