Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele

Plné znění otázky

Doslechla jsem se, že došlo k novému rozhodnutí Ústavního soudu, které mění dosavadní praxi týkající se souběhu funkcí. Dosud, dle převažujícího názoru odborné veřejnosti, po zavedení platnosti zákona o obchodních korporacích, byl souběh funkce považován za nelegální. Jak to bude nyní? Je možné, aby jednatel společnosti měl smlouvu o výkonu funkce jednatele, z titulu funkce pobíral pravidelnou měsíční odměnu a zároveň tento jednatel pracoval pro stejnou firmu na základě pracovní smlouvy jako ředitel a pobíral měsíční mzdu - za předpokladu, že by z odměny za jednatelství a zároveň ze mzdy ředitele bylo pravidelně odváděno zdravotní pojištění, sociální pojištění i daně? Jak by se tato situace měla řešit v praxe? Mělo by na situaci nějaký vliv to, jestli by funkce jednatele byla vykonávána bezúplatně bez jakékoli odměny a jednatel by pracoval pouze na základě pracovní smlouvy jako ředitel a z tohoto titulu by pobíral mzdu? Jak bychom měli postupovat a konkrétně tuto situaci řešit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Opět aktuální souběh funkcí
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní poměr na dobu určitou v otázkách a odpovědích
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Otázka souběhu funkcí
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Benefity pro jednatele
Daň z příjmů - důchodce
Smlouva o výkonu funkce
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.
Pojistné jednatele nerezidenta
Odměna jednatele a zdravotní pojištění
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Smlouva o výkonu funkce
Stanovení minimální mzdy pro jednatele
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Jednočlenné s. r. o.
Odměna jednatele a nemoc
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Odměna jednatele za výkon funkce
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Automobil v nákladech