Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.

Plné znění otázky

Jak je to s odměňováním cizinců jako jednatelů s. r. o.? Cizinec z třetí země (má vizum v Polsku) a nemá pracovní vízum v ČR - je nutné ho přihlásit na zdravotní pojišťovně, OSSZ jako českého občana? A jak je to s daněmi?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Opět aktuální souběh funkcí
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Daňové aktuality
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Povinné testování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Pojistné jednatele nerezidenta
Daň z příjmů - důchodce
Odměna jednatele a zdravotní pojištění
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Benefity pro jednatele
Odměna jednatele za výkon funkce
Smlouva o výkonu funkce
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele
Smlouva o výkonu funkce
Stanovení minimální mzdy pro jednatele
Jednočlenné s. r. o.
Odměna jednatele a nemoc
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Příjmy ze zahraničí
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ

Související předpisy

§ 2. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 22. 1. g) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 36. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 37 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů