Stanovení minimální mzdy pro jednatele

Plné znění otázky

Jakou výši minimální mzdy si od roku 2018 musím stanovit jako jednatel firmy - pobírající mzdu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele? Nevím, do jaké z osmi skupin přesně tuto funkci zařadit, nebo zda se vůbec na tuto smlouvu skupiny vztahují? Jsem jednatel s. r. o., jediný vlastník.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Opět aktuální souběh funkcí
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Co přináší novela zákoníku práce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Benefity pro jednatele
Daň z příjmů - důchodce
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.
Smlouva o výkonu funkce
Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele
Smlouva o výkonu funkce
Pojistné jednatele nerezidenta
Odměna jednatele a zdravotní pojištění
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Jednočlenné s. r. o.
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)
Odměna jednatele za výkon funkce
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Odměna jednatele a nemoc
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Automobil v nákladech

Související předpisy

§ 5 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění