Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená

Plné znění otázky

Jednatelka společnosti s. r. o. a zároveň jediný společník je ve firmě zaměstnána na HPP, ve kterém je momentálně na rodičovské dovolené a také na DPP na jinou činnost, s výší odměny do 10 000 Kč měsíčně. Chtěla by sepsat smlouvu o výkonu funkce jednatele, ve které by byla sjednána odměna 2 490 Kč měsíčně, nejen proto, aby odměna nepodléhala pojištění a odvodu daně. Zároveň je ale na rodičovské dovolené a zdravotní pojištění za ní platí stát jako za osobu bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku podle § 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb. Může smlouvu o výkonu funkce s odměnou 2 490 Kč sepsat? Odměna by se vyplácela v částce 2 490 Kč, protože splňuje podmínku zdanění a placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění až od 2 500 Kč a zdravotní pojištění za ní platí stát? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Příprava zákona o zahraniční službě
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Opět aktuální souběh funkcí
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Daňové aktuality
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a neukončování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné z důvodu neplaceného volna
Otázka souběhu funkcí
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Prominutí pojistného na sociální pojištění

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmů - důchodce
Benefity pro jednatele
Odměna jednatele za výkon funkce
Smlouva o výkonu funkce
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.
Pojistné jednatele nerezidenta
Odměna jednatele a zdravotní pojištění
Smlouva o výkonu funkce
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Odměna jednatele
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Stanovení minimální mzdy pro jednatele
Jednočlenné s. r. o.
Odměna jednatele a nemoc
Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Související předpisy

§ 5, 6 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 5 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 6, 35ba, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 5, 6 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 5 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 6, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění