Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby

Je všeobecně známo, že zatímco zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, zaměstnavatel tak může učinit pouze z důvodů vyjmenovaných v ust. § 52 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“).

Na toto ustanovení navazuje ust. § 53, které vyjmenovává jednotlivé případy ochranné doby, tedy případy, v nichž platí zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele. Na okraj poznamenáváme, že pojem „ochranná doba“ bývá chybně zaměňován s pojmem „ochranná lhůta“, což je institut upravený zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který v ust. § 15 stanoví, že nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků