Odpracovaná doba pro účely dovolené

Právo na dovolenou za kalendářní rok 2021 (a nadcházející roky) je nově vyjádřeno jako „X“ hodin dovolené. Pro výši práva na dovolenou je přitom určující zaměstnancova výměra dovolené za příslušný kalendářní rok, délka jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“) a počet celých násobků TPD odpracovaných zaměstnancem v příslušném kalendářním roce. Při výpočtu dovolené lze postupovat podle následujícího univerzálního vzorce: počet celých odpracovaných TPD/52 × TPD × výměra dovolené (výsledek vždy zaokrouhlíme na celé hodiny nahoru). Počet celých odpracovaných TPD za příslušný kalendářní rok se zjistí tak, že se celkový počet hodin odpracovaných zaměstnancem pro účely dovolené vydělí jeho TPD a výsledek se zaokrouhlí na celé číslo dolů (tj. za odpracování jen části TPD právo na dovolenou nevznikne). Zaměstnavatel tedy musí mít jasno v tom, co do odpracované doby pro účely dovolené započíst, a co nikoliv.

Do odpracované doby pro účely dovolené se pochopitelně započte veškerá doba odpracovaná zaměstnancem v rámci rozvržených směn. Naopak práce přesčas se, stejně jako tomu bylo do 31. 12. 2020, nezapočte, protože se jedná o práci konanou nad stanovenou TPD a mimo rámec rozvrhu směn [viz § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce]. To platí i v případě tzv. skrytých přesčasů, kdy zaměstnavatel v rámci vyrovnávacího období rozvrhne do směn více hodin, než kolik v průměru odpovídá stanovené TPD zaměstnance…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Prozkoumejte téma