Odměna z dohody o provedení práce

Co se v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 skloňovalo a pořád v určitých souvislostech skloňuje, je poskytnutí mimořádné odměny jako speciálního finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách a ve zdravotnictví. Příslušná ministerstva vypsala pro tento účel dotační tituly a uvádějí v nich, že jde o způsob zvláštního ocenění státu pro zaměstnance za jejich práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy "byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy Covid-19".

O finanční prostředky na vyplacení zmíněné mimořádné odměny mohli zaměstnavatelé žádat nejen ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru, ale též k těm, kteří stejně náročnou práci vykonávali či vykonávají na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Jak ale vyplývá z odpovědí na nejčastější dotazy zaměstnavatelů v rámci takového dotačního řízení, minimálně Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dovozuje, že…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků