410/2011 Sb. zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Schválený:
410/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2011
o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Vláda nařizuje podle § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:
 
§ 1
Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 činí 2 500 Kč.
 
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.