Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce

Plné znění otázky

Dohoda o provedení práce od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 – zaměstnanec nepracuje každý den, ale jeho hrubá mzda v lednu přesáhla 10 000 Kč hrubého, tj. 10 300 Kč. Jde o zaměstnance, který nemá, dle podepsaného čestného prohlášení, nikde jinde žádný pracovní poměr, který by zakládal odvod pojistného a zároveň není pojištěncem státu. Vzniká tedy v tomto případě povinnost doplatku do minimální mzdy 7 000 Kč, aby byl dodržen odvod zdravotního pojištění z minimální mzdy (17 300 Kč)?  

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Opakování pracovního poměru na dobu určitou
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Sick day v hodinách?
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ

Související články

Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Zdravotní pojištění - nízké příjmy a minimum zaměstnance
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění