Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru

Plné znění otázky

V říjnu 2018 jsem koupila nemovitou věc, na kterou měl původní majitel hypoteční úvěr a ten úvěr jsem převzala (došlo jen ke změně dlužníka). K 31. 12. 2018 jsem jediným dlužníkem a přišlo mi potvrzení o poskytnutém úvěru a o výši zaplacených úroků z úvěru za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018. Z banky mám potvrzení, že jsem k 30. 10. 2018 jediným dlužníkem. Jak mám postupovat v případě ročního zúčtování? Přeci si nemohu uplatnit úroky za celý rok 2018? Ale jak se o mám o to „rozdělit“ s cizími lidmi? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část

Související otázky a odpovědi

Druh práce v pracovní smlouvě
Nárok na dovolenou
Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Sleva na manželku
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022

Související předpisy

§ 15. 3, 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů