Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018

Plné znění otázky

Jedná se mi o správné vyplnění formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018:

1) Odstavec 3 na přední straně - tabulka se vyplňuje jen v případě, že náš zaměstnanec uplatňuje slevu na děti?

2) Na straně 2 - manželka a její zaměstnavatel. Pokud náš zaměstnanec neuplatňuje slevu na děti, ale jeho manželka ano, má se zde manželka vyplnit? Pokud si náš zaměstnanec provádí zúčtování daně sám, má podepisovat formulář na straně 4., potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v oddíle III? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na manželku
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem