Příjem z příležitostné činnosti

Plné znění otázky

1)     Lze za příležitostnou činnost podle § 10 odst. 1 písm. a) považovat takovou činnost, kdy během února – března osoba bez živnostenského oprávnění zpracuje několika subjektům daňové přiznání v rámci tzv. „sousedské výpomoci“ a příjem z této činnosti nepřevýší 30 000 Kč?

2)      Pokud příjem nedosáhne uvedené výše, je příjem osvobozen od daně z příjmu. Jak je to ale s odvodem zdravotního a sociálního pojištění? Osoba, která má v úmyslu si takto přivydělat, je již starobním důchodcem (před přiznáním starobního důchodu pobírala invalidní důchod 3. stupně) a je držitelem průkazu ZTP/P.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Konsolidační balíček a mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD

Související otázky a odpovědi

Příjmy od zahraničního subjektu
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Pracovní cesta
Krácení cestovních náhrad
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
SVJ a odměna členům výboru
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
OSVČ - starobní důchodce
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň a nemocenské pojištění
Odměna jednateli za výkon funkce
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU

Související předpisy

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
586/1992 Sb. o daních z příjmů