Vybrané aspekty novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce

Vydáno: 15 minut čtení

Dne 27. 12. 2023 byl do Sbírky zákonů rozeslán zákon č. 408/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon měl ve své části velmi krátkou legisvakanční lhůtu, neboť velká jeho část nabyla účinnosti již dne 1. 1. 2024. Cílem tohoto článku je poskytnout přehled základních legislativních změn s přihlédnutím k agenturám práce, nelegálnímu zaměstnávání, následky úprav přestupků a změny v zákoníku práce týkající se problematiky ukončení dočasného přidělení agenturního zaměstnance.

JUDr.
Petr
Seidl
JUDr.
Monika
Pastorková
Agentury práce v zákoně o zaměstnanosti
První významnou změnu představuje skutečnost, že
povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává a odnímá Ministerstvo práce a sociálních věcí
(dále jen „ministerstvo“) – § viz § 6 odst. 1 písm. j). Dochází tak k návratu do stavu, který již v praxi existoval před dubnem 2011, kdy tuto agendu začalo vykonávat generální ředitelství Úřadu práce České republiky.
Dochází také k
rozšíření oznamovací povinnosti agentury práce
o činnosti, kterou pro statistické účely každoročně k 31. lednu kalendářního roku agentury práce zasílají (§ 59 odst. 2). Nově agentury práce, které mají povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě agenturního zaměstnávání zasílají identifikaci uživatele, ke kterému byli její zaměstnanci přiděleni. V případě, že agentura práce v průběhu jednoho roku dočasně přidělí k výkonu práce u uživatele téhož zaměstnance vícekrát, např. na základě po sobě jdoucích dohod, nebo jej v průběhu roku přidělí k více uživatelům, uvedený zaměstnanec se v daném případě započítává pouze jednou. Dále agentury práce nově sdělují i počet zaměstnanců podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem přidělených ke každému uživateli. V praxi se mohou objevit případy, kdy agentura pr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Doručování u ukončení dočasného přidělení
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele

Související předpisy

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
408/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony