Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku

Plné znění otázky

1) Může zaměstnanec , který má nárok na dovolenou za kalendářní rok 2023 v rozsahu 4 týdnů a který tuto nevyčerpá do konce roku 2023 v rozsahu 1 týdne, požádat o převedení této do dalšího roku?

2) Zaměstnanec má kromě 4 týdnů dovolené za rok 2023 ještě 2 dny (16 hod.) dovolené z roku 2022 (kterou v roce 2022 nevyčerpal z provozních důvodů a byla mu převedena do roku 2023) a do konce roku 2023 nevyčerpá dovolenou v rozsahu 1 týdne. Může požádat o převedení této do dalšího roku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Dovolená po mateřské dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Nárok na dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?

Související otázky a odpovědi

Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti a den přihlášení u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
Převádění dovolené
Čerpání dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Proplacení dovolené
Nárok na dovolenou
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Souvislé čerpání dovolené
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Dovolená 2 týdny v celku
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Proplacení nevyčerpané dovolené
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Stará dovolená vs Kurzarbeit

Související předpisy

§ 218 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce