Změny u předčasného starobního důchodu

Vydáno: 16 minut čtení

U předčasného starobního důchodu nastaly podstatné změny od 1. října 2023 na základě zákona č. 270/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl zpřísnění podmínek pro přiznání tohoto důchodu i změny ve stanovení výše tohoto důchodu, které se týkají pravidel pro snižování výše důchodu za dobu od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Tyto nové úpravy sledují omezení možností využívání předčasných starobních důchodů prostřednictvím snížení motivace k předčasnému odchodu do starobního důchodu a dosažení úspor výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění.

Změny u předčasného starobního důchodu
JUDr.
Jan
Přib
Nárok na předčasný starobní důchod
Nárok na starobní důchod vzniká, pokud pojištěnec získal potřebnou dobu důchodového pojištění a dosáhl důchodového věku. Starobní důchod lze při splnění stanovených podmínek přiznat ještě v určitém období
před dosažením důchodového věku
; tento starobní důchod přiznaný ještě před dosažením důchodového věku se v praxi označuje jako
předčasný starobní důchod
.
Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu, nikoliv tedy zpětně. Za den vzniku nároku na předčasný starobní důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.
Příklad č. 1:
Pojištěnec žádal o přiznání předčasného starobního důchodu na okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) dne 19. října 2023. Tento důchod lze přiznat nejdříve ode dne 19. října 2023 nebo od pozdějšího dne, nikoliv od dřívějšího dne, například od 30. září 2023.
Podle § 81 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se za den uplatnění nároku na důchod považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán se žádostí o přiznání důchodu. Tento den se tedy nemusí časově krýt se dnem, kdy byla žádost o přiznání důchodu skutečně sepsána (např. pojištěnec se dostavil 19. října 2023 na OSSZ, aby sepsal žádost o přiznání důchodu, avšak tato žádost byla sepsána až při další návštěvě OSSZ dne 2. listopadu 2023, neboť při první návštěvě OSSZ neměl pojištěnec s sebou všechny potřebné doklady; za den uplatnění nároku na důchod se však považuje den 19. října 2023).
Žádost o přiznání důchodu
lze přitom poda

Související dokumenty

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
270/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Související články

Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související otázky a odpovědi

Neplatné ukončení pracovního poměru
Rozsah nabídkové povinnosti po odvolání vedoucího
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Exekuce/odstupné
Statutární zástupce
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Nařízení neplaceného volna
Životní připojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení