Změny u předčasného starobního důchodu

Vydáno: 16 minut čtení

U předčasného starobního důchodu nastaly podstatné změny od 1. října 2023 na základě zákona č. 270/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl zpřísnění podmínek pro přiznání tohoto důchodu i změny ve stanovení výše tohoto důchodu, které se týkají pravidel pro snižování výše důchodu za dobu od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Tyto nové úpravy sledují omezení možností využívání předčasných starobních důchodů prostřednictvím snížení motivace k předčasnému odchodu do starobního důchodu a dosažení úspor výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění.

Změny u předčasného starobního důchodu
JUDr.
Jan
Přib
Nárok na předčasný starobní důchod
Nárok na starobní důchod vzniká, pokud pojištěnec získal potřebnou dobu důchodového pojištění a dosáhl důchodového věku. Starobní důchod lze při splnění stanovených podmínek přiznat ještě v určitém období
před dosažením důchodového věku
; tento starobní důchod přiznaný ještě před dosažením důchodového věku se v praxi označuje jako
předčasný starobní důchod
.
Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu, nikoliv tedy zpětně. Za den vzniku nároku na předčasný starobní důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.
Příklad č. 1:
Pojištěnec žádal o přiznání předčasného starobního důchodu na okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) dne 19. října 2023. Tento důchod lze přiznat nejdříve ode dne 19. října 2023 nebo od pozdějšího dne, nikoliv od dřívějšího dne, například od 30. září 2023.
Podle § 81 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se za den uplatnění nároku na důchod považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán se žádostí o přiznání důchodu. Tento den se tedy nemusí časově krýt se dnem, kdy byla žádost o přiznání důchodu skutečně sepsána (např. pojištěnec se dostavil 19. října 2023 na OSSZ, aby sepsal žádost o přiznání důchodu, avšak tato žádost byla sepsána až při další návštěvě OSSZ dne 2. listopadu 2023, neboť při první návštěvě OSSZ neměl pojištěnec s sebou všechny potřebné doklady; za den uplatnění nároku na důchod se však považuje den 19. října 2023).
Žádost o přiznání důchodu
lze přitom poda

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Ukončení pracovního poměru se zaměstnankyní, které bylo poskytnuto neplacené volno
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
270/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů