Pracovní úrazy při cestách autem

Vydáno: 11 minut čtení

Výkon řidiče je především po psychické, ale i fyzické stránce velmi náročnou činností a přináší i úrazy. Správné posuzování jejich právních následků má velký význam. V celé řadě případů se totiž jedná o pracovní úrazy, a potom platí výhodnější právní úprava.

Infarkt za volantem

Jeden z mnoha případů vážného onemocnění (v právní mluvě úrazu) řidiče nastává tehdy, jestliže při jízdě postihne řidiče infarkt myokardu. I když se nejedná o řidiče z povolání, je nutno takový úraz při splnění zákonných podmínek posuzovat jako pracovní, jestliže se stal na pracovní cestě.

Podle soudní judikatury musí infarkt myokardu být důsledkem náhlého vypětí sil, velké námahy a nezvyklého úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenní vykonávané práce (např. práce v přesčasech).

Bezprostřední příčinou vyvolávající infarkt myokardu je psychické trauma (jednorázové zatížení při plnění zvlášť obtížných úkolů) nebo fyzické trauma (neobvyklé běžnému zatížení neodpovídající jednorázové vypětí sil). Konečné slovo při posuzování příčin úrazu má vždy lékař-znalec, který musí určit souvislost mezi nadměrným zatížením a infarktem.

U řidiče se může o infarkt jednat tehdy, jestliže na pracovní cestě musel vykonávat pracovní úkony vyžadující zvýšené úsilí, námahu apod. Často k tomu dochází při pracovní cestě z místa přechodného výkonu práce, kdy byl řidič–zaměstnanec unavený, bezprostředně pracoval v přesčasech apod.

Je-li infarkt lékařem potvrzen jako pracovní úraz, má zaměstnanec nárok na náhradu škody od zaměstnavatele. Jedná se např. o bolestné, náhradu mz

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Nemoci z povolání
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
První rok v práci může být fatální
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Pracovní úraz - co teď?!
Nemoci z povolání

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
213/1991 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
111/1994 Sb. o silniční dopravě

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Povinné školení řidičů