Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce

Vydáno: 10 minut čtení

Zákon o inspekci práce patří vedle zákoníku práce k nejdůležitějším pracovněprávním předpisům. Upravuje postup orgánů inspekce práce při kontrole dodržování ustanovení zákoníku práce a stanoví pravidla pro ukládání sankcí pro přestupek nebo správní delikt zaměstnavatelů. Mezi významné oblasti pracovněprávních vztahů, na které inspekční orgány soustřeďují velkou pozornost, patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
JUDr.
Ladislav
Jouza
rubrika
Kde jsou inspektoráty
Státní úřad inspekce práce má sídlo v Opavě (dále jen „Úřad“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“). Tyto správní úřady jsou kontrolními orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
Inspektoráty mají působnost (s dvěma výjimkami) pro dva kraje: oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze vykonává působnost v hlavním městě Praze, inspektorát pro Středočeský kraj má sídlo v Praze, pro Jihočeský kraj a Vysočinu v Českých Budějovicích, pro Plzeňský a Karlovarský kraj v Plzni, pro Ústecký a Liberecký kraj v Ústí nad Labem, pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové, pro Jihomoravský a Zlínský kraj v Brně a pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj v Ostravě.
Předmět kontroly
Inspektoři mohou kontrolovat zaměstnavatele a jejich zaměstnance, právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce (např. územní samosprávné celky, jako jsou obce, kraje, městské části apod), právnické osoby zřízené územními samosprávnými celky, státní i nestát

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Přenášení břemen
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Nepřetržitý odpočinek a ochrana zdraví při práci
Pozor na pracovní úrazy
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Jak správně vyšetřit pracovní úrazy
Elektronická cigareta na pracovišti
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Pes na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti

Související předpisy

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
500/2004 Sb. správní řád
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce