Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vydáno: 17 minut čtení

Pro poskytování některých nároků v náhradě škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání, je rozhodující průměrný výdělek zaměstnance. Zejména se jedná o náhradu za ztrátu na výdělku. Jaké jsou v této souvislosti praktické problémy personalistů, mzdových účetní i bezpečnostních techniků, které musí v praxi řešit?

Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
JUDr.
Ladislav
Jouza
Co je rozhodné období
Při stanovení průměrného výdělku sehrávají roli tři základní faktory:
rozhodné období,
hrubá mzda dosažená v rozhodném období,
odpracovaná doba v rozhodném období.
Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období.
Rozhodným obdobím je:
za obvyklých okolností vždy bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí,
pokud zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru v průběhu kalendářního čtvrtletí, pak je rozhodným obdobím doba od jeho nástupu do konce příslušného kalendářního čtvrtletí,
pokud se stane, že zaměstnanec neodpracuje v průběhu rozhodného období alespoň 21 dnů, pak se namísto průměrného výdělku použije pravděpodobného výdělku. K této situaci může dojít nejen z důvodu pozdějšího data nástupu zaměstnance do pracovního poměru, ale též z důvodu déletrvající nemoci. Jak napovídá název „pravděpodobný výdělek“, jde o výdělek odhadnutý.
V případě konta pracovní doby a k určení stálé mzdy je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdou

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Související články

Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
První rok v práci může být fatální
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy

Související otázky a odpovědi

Náhrada za pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz a daňový náklad
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
413/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)