Implementace diversity managementu v pracovním prostředí

Vydáno: 23 minut čtení

Diverzita je termín v podnikatelské praxi hojně využívaný. A to nejen pro oblast personálního řízení, ale také v oblasti financí, investic, produkce a produktového portfolia nebo i v oblasti prodeje. Zatímco v ostatních výše uvedených oblastech je diverzita dlouhodobě využívána, v případě personálního řízení se diversity management dostává do popředí především nyní. Děje se tak nejen z důvodu sílící globalizace, kdy na jednom pracovišti mohou pracovat zaměstnanci s rozmanitým kulturním pozadím, ale také z důvodu demografického vývoje populace, který přirozeně vytváří více mezigeneračních týmů na pracovištích.

Implementace diversity managementu v pracovním prostředí
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Organizace, které chtějí být dlouhodobě konkurenceschopné a zvyšovat produktivitu, by se měly naučit, jak diversity management postavit na pomyslný piedestal a zároveň také vytvořit dostatečně inkluzivní a férové pracovní prostředí, což je jednou z podmínek úspěchu implementace diversity managementu. V posledních třech dekádách již bylo v řadě případů empiricky potvrzeno, že správně nastavená diverzita na pracovišti opravdu zvyšuje pravděpodobnost růstu produktivity práce, a nejen to. Dalším pozitivním důsledkem je i zvýšená kreativita obdobně jako přilákání a
retence
talentů.
Ač jsou ekonomické přínosy, respektive výhody implementace diversity managementu v organizaci neoddiskutovatelné, pojí se s nimi logicky i mnoho výzev, které je třeba překonat. Tyto výzvy stojí nejen před personalisty a manažery, ale také před řadovými pracovníky.
Konkrétní argumenty deklarující výhody diversity managementu dle Delloite (2021):
Organizace s inkluzivní kulturou dobře zvládající diversity management
*
mají 2x vyšší pravděpodobnost, že splní nebo překročí stanovené finanční cíle,
*
mají 3x vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou vysokého výkonu,
*
mají 6x vyšší pravděpodobnost, že budou inovativní a agilní,
*
mají dokonce až 8x vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou lepších obchodních výsledků.
Ještě před vymezením hlavních výzev, které diversity management přináší, a také nejčastějších problémů v oblasti implementace diversity managementu je vhodné zaměřit se na uchopení a vymezení samotných pojmů diverzita a diversity management.
Diverzita a diversity management v pracovním prostředí
Pojem
diverzita
(v českém ekvivalentu
rozmanitost či různorodost
) bezpodmínečně zahrnuje i porozumění a přijetí vědomých praktik jednotlivci. Samotná diverzita je pak i jistým symbolem pro pochopení a přijetí toho, že každý člověk je jedinečný. Diverzita se může týkat rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, socioekonomického postavení, věku, fyzických schopností, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení nebo jiných ideologií a dalších aspektů. Pokud se zaměříme více na
diverzitu na pracovišti
, ta se týká přímo rozmanitosti rozdílů mezi lidmi v konkrétní organizaci. Zní to jednoduše, ale diverzita je poměrně široký pojem a v případě pracovního prostředí zahrnuje vše od rasy, pohlaví, etnické skupiny, věku, osobnosti, kognitivn

Související dokumenty

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Související články

Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Jak lépe nakládat s časem organizace
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Motivační nástroje vedoucího
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Proč se (občas) mýlíme, i když jsme o své pravdě pevně přesvědčeni
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odmítnutí pracovního úkolu
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem